Het rieten dak

Al eeuwen bestaat het rieten dak en dankzij nieuwe technieken en materialen is het nog steeds in ontwikkeling.
Er bestaan twee verschillende constructies:
• De traditionele open constructie, waarbij het riet op latten wordt gebonden;
• De gesloten constructie (het schroefdak), hier wordt het riet geschroefd op een gesloten onderconstructie.

Rietdekken gebeurt altijd volgens hetzelfde systeem. Het verschil tussen rieten daken zit hem dan ook in de onder - constructie van het huis. Er zijn in de loop der jaren twee soorten kapconstructies ontstaan waar het riet op gedekt kan worden. De eerste constructie is de traditionele kap die bestaat uit een raamwerk van latten en balken. Het riet wordt bevestigd op de latten, door middel van een draad die om de lat wordt geslagen. Het is een open constructie waarbij het riet van binnenuit zichtbaar blijft. Of de balken worden aan de binnenzijde afgewerkt met bijvoorbeeld een gipsplaat. De luchtspouw tussen de balken blijft aanwezig.

De tweede constructie is het schroefdak. Deze constructie bestaat uit balken die bedekt worden door platen hout van 18 mm dikte, of een geïsoleerd schroefdakpaneel. Het is dus een gesloten constructie. Het rietdekken gebeurt bij een schroefdak op dezelfde wijze als bij het traditionele dak. Het vastzetten van het riet gebeurt nu alleen met een schroef waaraan een draad bevestigd is. Van binnenuit ziet men bij het schroefdak geen riet meer, maar platen hout of het isolatiepaneel.

De isolatiewaarde van een rieten dak hangt af van de constructie die wordt gebruikt

De open constructie: rieten dak zoals het al eeuwen gemaakt wordt


Het riet wordt op rietlatten gebonden. Er moet vanwege de techniek van het binden altijd een spouw bestaan tussen het riet en de onderconstructie. Het rietpakket doet hier in de praktijk niet mee als isolerend pakket. Dit type dak is zonder aanvullende maatregelen moeilijk tochtdicht te krijgen. Er is geen "harde" scheiding tussen binnen en buiten. Bij brand in het rietpakket zal het vuur zich in enkele minuten door het rietpakket heen eten (omdat er lucht, en dus zuurstof, door het riet aangezogen kan worden uit de ruimte eronder). Dit vuur is door de brandweer moeilijk te blussen.

Indien een hogere isolatiewaarde verlangd wordt, kan het traditionele dak voorzien worden van een aanvullende isolatie in de vorm van een onderliggend sandwich-paneel met verhoogde tengel. Het nadeel hiervan is dat de constructie een stuk hoger wordt en het een kostbare oplossing is waar zelden voor wordt gekozen, en het riet in deze toepassing niet mee isoleert.

Ook wordt er in de praktijk vaak naderhand van binnenuit geïsoleerd. Als er van binnenuit wordt geïsoleerd, moet de binnenzijde altijd worden voorzien van een tochtdichte, dampremmende laag. Anders bestaan er grote gevaren voor inwendige condensatie waardoor het riet versneld in kwaliteit achteruitgaat. Dit is echter moeilijk te realiseren gezien de vele onderbrekingen in de isolatielaag van muren, zolders, balken e.d.

Voordelen:
• Zeer beproefde methode (meer dan 600 jaar ervaring);
• Zeer lichte constructie;
• Optimale ventilatie zonder condensvorming (bijvoorbeeld: boven een stal optimale vochtafvoer);
• Optisch: het riet is van binnenuit zichtbaar (sommige mensen vinden dit mooi).

Nadelen:
• Zeer groot energieverlies boven verwarmde ruimtes (een dergelijke constructie is behoorlijk tochtig);
• Voldoet (zonder isolatie) niet aan huidige bouweisen, RC=0;
• Moeilijk verantwoord (aanvullend) te isoleren (wanneer men dit toch doet, moet de kap van binnenuit dampdicht worden afgewerkt wat moeilijk is);
• Vrijwel niet stofvrij te krijgen.

De gesloten constructie
Het rietendak wordt rechtstreeks op een dichte onderconstructie geplaatst. Dit kunnen een 18 mm plaat, planken of een isolatiepaneel zijn. De spouw tussen riet en onderconstructie ontbreekt. Het gehele rietpakket helpt mee met het vormen van een isolerend pakket. De woning is tochtdicht. Er is een harde scheiding tussen binnen en buiten. Vuur in het rietpakket kan geen lucht (zuurstof) van onderen aanzuigen, het vuur smeult hierdoor meer dan dat het brandt. Hierdoor wordt het schroefdak een relatief brandveilig dak en kent dus ook lagere tarieven voor de opstal verzekering.

Voordelen:
• Hoge isolatiewaardes zijn mogelijk;
• Hoge brandveiligheid;
• Lagere premie brandverzekering;
• Binnenzijde keurig afgewerkt (geen stof, geen tocht);
• Bij toepassing op schroef-panelen een grote overspanning mogelijk (2,5 meter, dit levert een "schone" binnenzijde op, weinige gordingen).

Nadelen:
• De methode is redelijk nieuw (op underlayment 42 jaar, op isolatiepaneel 16 jaar;
• Het lijkt duurder in uitvoering (vooral bij vernieuwing van een dak, hier is de plaat extra, zonder dat dit terug kan worden verdiend op de onderconstructie of door tijdwinst bij het aanbrengen. De investering wordt echter terugverdiend op een lagere energierekening en lagere verzekeringspremies, opstal en inboedel);
• Een gesloten constructie niet toepassen bij een hellingshoek van 40 graden of minder, omdat hoe platter het dak hoe dieper het water in het rietpakket dringt wat bij een gesloten constructie langer duurt voordat dit opdroogt t.o.v. de open of geventileerde constructie. Dus de levensduur van het rietendak versneld achteruit kan gaan.
logo.png

Perfect voor uw rieten dak


HR isolatiefolie is een innovatieve, hoogwaardige isolatiefolie en bestaat uit meerdere lagen aluminiumfolie die door vlamdovende luchtkussens op afstand worden gehouden. De unieke samenwerking van beide materialen geschiedt naast stilstaande lucht tevens op basis van thermische reflectie. Thermische reflectie is het vermogen om stralingsenergie eenvoudig te weerkaatsen. Doordat de aluminiumfolie nooit de constructie zelf raakt, is het energieverlies via de oppervlakte minimaal. Bovendien vervuilt het aluminium niet, waardoor het isolerende vermogen niet vermindert. Het uitzonderlijke aan onze folie is dat dit de enige folie-gebaseerde isolatie is met erkende ISSO accreditatie én hoge Rc-waarden, gecertificeerd voor EPC-berekeningen en subsidies. Dit biedt de consument zekerheid over de productkenmerken van deze innovatieve isolatiefolies.


hr1.jpg     hr2.jpg     hr3.jpg